HOME

1.3 Onderwerpen die het bestuur naar zich toetrekt

De achterliggende vraag is hier voor welke thema’s en activiteiten de gemeente regels wil stellen.

Omgevingsrecht vs privaatrecht

Als het antwoordt op die vraag of de gemeente een regels wil stellen 'nee' is, dan wordt het onderwerp overgelaten aan burgers en bedrijven onderling. Juridisch gezien is dan het privaatrecht aan de orde, zoals het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Als burgers en bedrijven er onderling niet uitkomen, kunnen zij desgewenst het meningsverschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.
Als het antwoord 'ja' is, dan zijn de vervolgvragen: wil de gemeente hierover regels opnemen in het omgevingsplan? En voor welke thema’s en activiteiten worden er regels opgesteld?

Regels voor activiteiten stellen

Bij het opstellen van een omgevingsplan moet worden bepaald voor welke activiteiten regels worden opgenomen in het omgevingsplan.

In de staalkaart voor de bestaande woonwijk worden bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 over de volgende (groep van) activiteiten regels gesteld:

afdeling 5.2: Benutten van de fysieke leefomgeving
afdeling 5.3: Ruimtelijke bouwactiviteit
afdeling 5.4: Technische bouwactiviteit
afdeling 5.5: Slopen van bouwwerken (nog niet ingevuld)
afdeling 5.6: Activiteiten met betrekking tot open terreinen en erven (nog niet
ingevuld)
afdeling 5.7: Milieubelastende activiteiten In bijlage I wordt dieper ingegaan op het
begrip milieubelastende activiteit.
afdeling 5.8: Wonen

In de tweede staalkaart (integratie verordeningen) zijn daarnaast voorbeeldregels over verschillende activiteiten opgenomen, waaronder kappen, aanleggen van een uitrit, plaatsen van objecten op de weg en graven. Deze voorbeeldregels kunnen voor de hele gemeente worden gehanteerd of voor een bepaald. In bijvoorbeeld de regels over aanleggen van een uitrit is de mogelijkheid opgenomen om een vergunningplicht voor de aanleg van een uitrit alleen bij drukke wegen in te zetten.

Regels voor thema’s stellen

Bij het opstellen van een omgevingsplan moet ook worden bepaald voor welke thema’s regels worden opgenomen in het omgevingsplan. Daarbij kan worden gedacht aan thema’s als energie, geluid, geur, ruimte, e.d.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de groepering van regels. Daar wordt uitgewerkt hoe de regels voor thema’s en activiteiten gesteld worden in het omgevingsplan.